Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Verisi Analizi ve Uzun Dönem Korelasyon

Ölçüm direklerinden gelen ham verinin sahanın potansiyelini belirlemek için yapılacak analizlerde doğrudan kullanımı hatalara sebep olmaktadır. Bunun nedeni sensör arızaları, kalibrasyon eksikliği, buzlanma gibi nedenlerden dolayı ham verinin içinde geçersiz olan verilerin de bulunmasıdır.

Rüzgar Verisi Analizi hizmetimiz kapsamında ham verileri kalite kontrol kriterleri çerçevesinde inceliyor ve geçersiz olanları filtreliyoruz. Geriye kalan verileri ortalama hız, Weibull parametreleri, günlük ve aylık değişim,rüzgar gülü, rüzgar kayması, veri kaybı yüzdesi gibi rüzgarla ilgili temel parametreleri sergileyecek şekilde istediğiniz formatta raporluyoruz.

 Uzun Dönem Korelasyon

Bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelini belirleyebilmek için ham verilerin doğru şekilde temizlenmesi ve analiz edilmesine ek olarak, o bölgedeki rüzgarın uzun dönem davranışı önem arz etmektedir. Her ne kadar 1-2 yıl süren ölçümler ortalama rüzgar hızı hakkında fikir verse de uzun dönem etkileri dikkate almak ve enerji üretimine etkilerini hesaplamak için ölçüm verilerini uzun dönem korelasyon işlemine tabi tutmak gereklidir.

Uzun dönem korelasyon hizmetimiz kapsamında MCP (Measure Correlate Predict) metodunu izliyoruz. İlk aşamada MERRA, ERA-I, CFSR gibi kaynaklardan elde ettiğimiz uzun dönem verileri ölçümlerle karşılaştırıyor ve uygun olanı seçiyoruz. Devamında ise lineer regresyon, matris zaman serisi gibi yöntemleri kendi içlerinde karşılaştırarak belirsizliği en aza indirecek yöntemi seçiyor ve uzun dönem veriyi oluşturuyoruz.

Uzun dönem verinin kalitesi ve doğruluğu korelasyonun belirsizliği açısından önemlidir, bu nedenle uzun dönem korelasyon için Vortex verilerini tercih etmekteyiz.