Bilgi İste

MAGIC CYBER-SYSTEMS ENGINEER

MAGIC CYBER-SYSTEMS ENGINEER

"Magic Cyber-Systems Engineer" ürünü, sektör lideri bir platformlar arası işbirliğine dayalı Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MBSE) ortamıdır. SysML standartlarına en yüksek seviyede uyum sunarak sistemlerin tüm yönlerini tanımlamak, izlemek ve görselleştirmek için akıllı, güvenilir ve sezgisel araçlar sağlar. "Magic Cyber-Systems Engineer", sistem mühendislerinin şunları yapmasını sağlar:

 

  • Tasarım kararlarının değerlendirilmesi ve gereksinimlerin doğrulanması için mühendislik analizi çalıştırın.
  • Model tutarlılığını sürekli kontrol edin.
  • Metriklerle tasarım ilerlemesini izleyin.

 

Sistem modelleri, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını gidermek için uzak havuzlarda yönetilebilir, standart XMI dosyaları olarak saklanabilir veya belgelere, resimlere ve web görünümlerine yayınlanabilir.

Bilgi İste