Bilgi İste

3DEXPERIENCE ENOVIA

3DEXPERIENCE ENOVIA

3DEXPERIENCE ENOVIA

3DEXPERIENCE® platformu bir iş deneyimi platformudur.

Pazarlamadan satışa ve mühendisliğe kadar şirketinizdeki her organizasyon için, değer yaratma sürecinizde farklılaşan tüketici deneyimleri yaratmanıza yardımcı olan yazılım çözümleri sunar. Tek, kullanımı kolay bir arayüzle, işbirliğine dayalı, etkileşimli bir ortamda 3B tasarım, analiz, simülasyon ve istihbarat yazılımına dayanan Endüstri Çözüm Deneyimlerini güçlendirir.


3DEXPERIENCE ENOVIA, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar için geniş bir teknik ve iş uygulamaları portföyü ile başarı tanımınızı planlamanızı sağlar. ENOVIA ile ekipler, sürekli optimizasyon, gerçek zamanlı ilerleme takibi ve endüstri standartları ve yönetmeliklerine uyum sağlayan başarılı bir plan oluşturmak ve yürütmek için birlikte çalışır ve yenilik yaparlar.

ENOVIA, 11 sektördeki kullanıcılara, her yerde, her zaman, her cihazdan erişilebilen tek, güvenli ve güncel bir ürün tanımı kaynağı sağlar.

Ürün geliştirme için ENOVIA, CAD ve belge yönetimi (PDM), ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), değişiklik ve yapılandırma yönetimi ve onayları, tasarım incelemesi, IP koruması ve yeniden kullanımı, ürün tanımı ve sürüm yönetimi gibi kapsamlı ve sağlam bir dizi yetenek içerir (eBOM) ve kalite ve uyumluluk. Fikirden teslimata kadar, ENOVIA’nın rolleri ve uygulamaları dijital sürekliliği destekleyerek, ürünlerin geliştirme sürecine değer ağındaki herkes dahil edilerek bütünsel olarak tanımlanabilmesini sağlar.

Mevcut yatırımları korumak için ENOVIA, dosya tabanlı CAD uygulamalarını CATIA V5, SOLIDWORKS ve 3. taraf mekanik ve elektrik tasarım uygulamaları da dahil olmak üzere 3DEXPERIENCE platformuna bağlayarak kullanıcıların ENOVIA özelliklerine tasarım ortamlarından erişmelerini ve tasarım verilerini kolayca paylaşmalarını sağlar. Tasarım verileri, web tabanlı uygulamalarda, ürün tanımına inceleme ve dahil edilmesi için sorunsuz bir şekilde ortaya çıkar.

ENOVIA, pazar fırsatlarını etkili bir şekilde belirlemek ve yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmek için işinizi ürün geliştirme boru hattınıza bağlar. İş uygulama portföyü, ürün portföyü yönetimi, kalite yönetimi, ihtiyaç yönetimi ve proje ve ekip planlama çözümlerini içererek paydaşların kurumsal strateji ve standartlara uygun olarak ortak plana kolayca katkıda bulunmalarını ve planları gerçek zamanlı olarak optimize etmelerini sağlar.

 

DİSİPLİNLER

İŞ MODELLEME VE PLANLAMA


İş Modelleme ve Planlama, pazar fırsatlarını daha etkin bir şekilde tanımlamak ve bu fırsatlardan yarın pazarların hızından yararlanmak için ürün ve hizmetleri planlamak üzere işletmenin dijital bir ikizini oluşturma ve bunlardan yararlanma yetenekleri sunar. Akıllı iş modelleri, bağlamda bilgi sunarak, kullanıcının iş stratejisi ve kurumsal standartlarla uyumlu daha etkili planlar yapmasına yardımcı olur. Kaynaklar, kapasiteler ve yenilikler, pazara hızlı bir şekilde avantaj sağlama fırsatını ortaya koyacak şekilde belirlenmiştir. Planlar işbirliği içinde oluşturulur ve piyasaya sürülerek piyasadaki iş avantajını oluşturmak ve korumak için en iyi ekip varlıklarından ve yeniliklerden yararlanır.

 

ÜRÜN KONFİGÜRASYONLARIÜrün Konfigürasyonları, çok disiplinli işbirliği, gerçek zamanlı operasyonel değerlendirmeler ve iş zekası yoluyla dönüşümsel yenilikler geliştirme yetenekleri sunar. Yenilikçiler yapılandırılmış ve akıllı bir bağlamda sanal bir tanım oluşturmak için değer ağları boyunca en iyi teknolojileri bulabilir ve kullanabilirler. Kapsamlı bir biçimde form, uyum ve fonksiyonel analiz, tasarlanan ürünlerin gereksinimleri karşılamasını ve beklentileri aşmasını sağlar. Doğrulama, tasarımcıların inovasyonlarının iş sonuçlarını şekillendirebilmelerini sağlamak için eyleme geçirilebilir öngörüler içeren iş sonuçları içerir. Mühendisler, kurumsal yürütme için inovasyon sağlamak için akıllı, iş odaklı bir bağlamda çalışabilirler.

 

KALİTE VE UYGUNLUK YÖNETİMİ


Günümüzde pek çok üreticinin, kaliteyi şirket çapında değil, yalnızca işlevsel düzeyde ele alan kalite yönetim sistemleri bulunmaktadır. Sonuç, kurum genelinde kalite ve kalite süreçlerini optimize etmek için sorunların tam uçtan uca görünürlüğü veya en iyi uygulamaların ortak kullanımı değildir. ENOVIA Kalite Yönetimi, ortak kalite süreçlerini uygulamak, küresel ve yerel yasal gereklilikleri desteklemek ve kurum genelinde düzeltici ve önleyici faaliyetler (CAPA), ürün uygunsuzluğu ve denetimler gibi tüm kalite olaylarını yönetmek için etkili ve verimli bir kalite yönetim sistemi sağlar.

Sağlık ve Yaşam Bilimleri gibi birçok endüstride, mevzuata uygunluğun sağlanması iş açısından önemlidir. ENOVIA Uygunluk Yönetimi, iş sürdürülebilirliğini, ürün güvenliği ve etkinliğini destekleyen uygun ürün onaylarının ve sertifikalarının sağlanmasına yardımcı olur.

Küresel faaliyet gösteren şirketler, malzemelerin bölgesel çevre direktiflerine uygunluğunu sağlamalıdır. ENOVIA ile bu uygunluğu sağlayabilirsiniz.

Bilgi İste