Bilgi İste

MAGIC MODEL ANALYST

MAGIC MODEL ANALYST

Magic Model Analyst ürünü, OMG fUML ve W3C SCXML standartlarına dayalı, sektördeki ilk genişletilebilir model çalıştırma çerçevesini sağlar. Magic Model Analyst, Magic Systems of Systems Architect, Magic Cyber-Systems Engineer ve Magic Software Architect ile birlikte kullanılabilir. Amaçlanan kullanıcı arabiriminin temsilleri ile modelleri çalıştırarak  ve hata ayıklayarak sistem davranışını doğrulamak için kullanılır.

 

Bir simülasyonun amacı sistem davranışını, gerçek sistemi manipüle etmeden, henüz tanımlanmadığı veya mevcut olmadığı veya maliyet, zaman, kaynaklar veya risk kısıtlamaları nedeniyle doğrudan erişilemediği durumlarda anlamaktır. Simülasyon tipik olarak sistemin bir modelinde gerçekleştirilir. Magic Model Analyst ürünü ile kullanıcılar, sistemin kullanıcı etkileşimine veya önceden tanımlanmış test verilerine ve yürütme senaryolarına nasıl tepki verdiğini test edebilir.

 

Temel Faydalar

 

  • Bir modelleme ve simülasyon yaklaşımında, gereksinimleri türetmeden önce sistem davranışını sanal olarak doğrulukla tahmin edin.
  • Sistem analizini bütünlük, tutarlılık, izlenebilirlik ve çelişki kontrolü açısından analiz ederek yeniden çalışma ihtimallerini önleyin.
  • Erken ve doğru karar verme için belirsizlikleri sürekli olarak yönetin ve üst düzey çözüm değerlendirmeleri yapın.

 

Bilgi İste