Bilgi İste

HYPERSIZER

HyperSizer Pro

Uçak Yapıları Analiz, boyutlandırma ve optimizasyonu için Stres Mühendisliği yazılımıdır.

Devamını Oku

HyperSizer

Üstün Stres Hesaplama Ara

HyperSizer Pro, havacılık ve uzay endüstrisi için bir yazılımdır. Ağırlık azaltma ve üretilebilirlik için ön optimizasyondan nihai tasarım sertifikasyonuna kadar yazılım, projenin başından sonuna kadar aynı analiz yöntemlerini kullanarak beklenmedik negatif marjlardan ve ağırlık artışından kaçınır. HyperSizer, tüm yük durumları ve arıza modları için panel kesit boyutlarını, malzemelerini ve yığın dizilerini aynı anda analiz eder ve optimize eder. Analiz kenar boşlukları ve izlenebilirlik ayrıntıları sertifika raporlaması için Word ve Excel belgelerine aktarılır.

İş Akışı

Global sonlu eleman modeli (GFEM) girdileri, elemanları ve özellikleri geometriyi tanımlamak için içe aktarılır. Kabuk, kiriş ve katı elemanlar paneller ve derzler gibi yapısal bileşenlere çevrilir. FEM bağlantısı tanımlandığında, hesaplanan yükler sonuçta elde edilen FEA çıktı dosyalarından çıkarılır. MSC Nastran, NX Nastran, Abaqus ve OptiStruct çözücüleri desteklenir. Daha sonra, yüzlerce yük durumu ve yüzlerce hata analizi için ayrıntılı stres analizi yapılır.

 

 

Kullanıcılar; 

  • HyperSizer analiz ve optimizasyonlarını Nastran, Abaqus, Ansys ve Radioss kullanan sonlu elemanlar analizi ile akuple etme,
  • Sonlu elemanlar modelinin HyperSizer'a dış alımını gerçekleştirme,
  • Sonlu Elemanlar Analizinden iç yükleri ortaya çıkartma ve yapısal komponentleri analiz ve optimize etme,
  • CBUSH elemanlarından civatalı bağlantı yüklerini kullanrak BJSFM analizlerinin gerçekleştirilmesi, eleman kuvvetlerinin, emniyet marjinleri, katmer yüzdeleri ve daha fazlasının direk olarak sonlu elemanlar modelinde görülmesi, imalat kısıtlarının altında imalat sınırlarına göre katmer düşüşleri ve geçişlerinin minimize edilmesi, 
  • Sandviç paneller, takviyeli paneller ve kırişler için optimize edilmiş eleman özellikleri için sonlu elemanlar girdi dosyasının güncellenmesi, 
  • HyperFEA ile yakınsama için yük yollarının itere edilmesi, 
  • CATIA ve FIBERSIM yazılımlarına uygun lamınasyon tasarımı dosyalarının oluşturulması,
  • COM programlama arayüzü ile HyperSizer'in dışarıdan çalıştırılması,

imkanına sahip olmaktadır. 

Ayrıca, kullanıcılar mukavemet ve imalat için özelleşmiş kompozit optimizasyonu, otomasyon ve veri değişimi için güçlü ve verimli CAE yazılımı,  yüzlerce yükleme koşulu için araç final tasarımının gerçekleştirilmesi, tekrar ağ oluşturmadan (remesh) tüm yapının  optimize edilmesi, yapının ağırlığının %20'nin üzerinde azaltılması,  Tüm yükleme durumları için emniyet marjinlerini içeren bütün araç analizinin dokümante edilmesi avantajlarına sahip olacaktır.

 

Bilgi İste