İleri Mühendislik

Yapısal Tasarım, Analiz ve Optimizasyon

  • Yapısal Tasarım ve boyutlandırma
  • Lineer Statik Sonlu Elemanlar Analizi
  • Non Lineer Sonlu Elemanlar Analizi
  • Burkulma Analizleri
  • Termal Analiz
  • Termo Mekanik Analizler
  • Eklemeli İmalat Simülasyonu
  • Optimizasyon