Bilgi İste

Rüzgar Ölçüm ve Veri Analizi

Ana Sayfa HİZMETLER RES Danışmanlık Rüzgar Ölçüm ve Veri Analizi
...
Rüzgar Ölçüm ve Veri Analizi
Rüzgar Ölçüm ve Veri Analizi

Rüzgar Verisi İnceleme

Ölçüm direklerinden gelen ham verinin sahanın potansiyelini belirlemek için yapılacak analizlerde doğrudan kullanımı hatalara sebep olmaktadır. Bunun nedeni sensör arızaları, kalibrasyon eksikliği, buzlanma gibi nedenlerden dolayı ham verinin içinde geçersiz olan verilerin de bulunmasıdır.
Rüzgar Verisi Analizi hizmetimiz kapsamında ham verileri kalite kontrol kriterleri çerçevesinde inceliyor ve geçersiz olanları filtreliyoruz. Geriye kalan verileri ortalama hız, Weibull parametreleri, günlük ve aylık değişim,rüzgar gülü, rüzgar kayması, veri kaybı yüzdesi gibi rüzgarla ilgili temel parametreleri sergileyecek şekilde istediğiniz formatta raporluyoruz.

 

Rüzgar Ölçüm Senaryosu

Rüzgar enerjisi projelerinin değerlendirilmesi için en önemli kriterlerden biri sağlıklı ölçüm verisi toplanmasıdır. Ölçüm direğinin standartlara uygun şekilde konfigürasyonunun yanında, sahayı rüzgar hızı ve türbülans seviyesi bakımından temsil edecek ve muhtemel türbin yerleşimini göz önüne alarak proje belirsizliğini azaltacak şekilde konumlandırılması önemlidir. Büyük ve kompleks sahalarda birden fazla direğin yeralması gereklidir, bu durum uygun direk yeri seçimini daha karmaşık hale getirmektedir.
Ölçüm Senaryosu Tasarımı hizmetimiz kapsamında sahanızın CFD modelini hazırladıktan sonra aşağıdaki kriterlere göre en uygun direk yerlerini seçmekteyiz.
• Ortalama rüzgar hızı
• Türbinlere uzaklık (muhtemel türbin yerleşimine göre)
• Arazi eğimi
• Rüzgar Kayması
• Düşük türbülans
• Düşük dikey rüzgar hızı komponenti

Yer seçiminin yanında direk yükseklikleri, sensör sayısı, konfigürasyonu, montaj yükseklikleri MEASNET kılavuzları ve IEC standartları göz önüne alarak tespit edilmektedir, böylece her türlü hava koşulu için hassasiyet ve yüksek veri oranı garanti edilmiş olacaktır.
Ek olarak, proje belirsizliğini düşürmek için yapılacak kısa dönem Sodar veya Lidar ölçümleri için ölçüm süresinin ve bu ölçümlere uygun saha içindeki yerlerin belirlenmesi için sizlere hizmetler sunuyoruz.

 

Ön Değerlendirme

Ön Değerlendirme hizmetimiz kapsamında proje geliştirme safhasının ilk aşamasında, ölçüm direği yerleştirilmeden önce, sahadaki enerji üretiminin hesabı, rüzgar hızının saha üzerinde değişimi, türbinlerin muhtemel yerleşimi gibi konuları analiz ederek, hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlıyoruz.
Bu sayede proje geliştiriciler ve yatırımcılar direk yatırımına karar vermeden önce sahanın enerji potansiyeli hakkında bilgi edinebilirler. Diğer hizmetlerimize benzer şekilde ön değerlendirme çalışmalarımızda da CFD yöntemini kullanmaktayız. Rüzgar verisi olarak ise Vortex sanal direği MAST ürünü analizlerimize girdi sağlamaktadır.

 

Uzun Dönem Korelasyon

Bölgenin rüzgar enerjisi potansiyelini belirleyebilmek için ham verilerin doğru şekilde temizlenmesi ve analiz edilmesine ek olarak, o bölgedeki rüzgarın uzun dönem davranışı önem arz etmektedir. Her ne kadar 1-2 yıl süren ölçümler ortalama rüzgar hızı hakkında fikir verse de uzun dönem etkileri dikkate almak ve enerji üretimine etkilerini hesaplamak için ölçüm verilerini uzun dönem korelasyon işlemine tabi tutmak gereklidir.
Uzun dönem korelasyon hizmetimiz kapsamında MCP (Measure Correlate Predict) metodunu izliyoruz. İlk aşamada MERRA, ERA-I, CFSR gibi kaynaklardan elde ettiğimiz uzun dönem verileri ölçümlerle karşılaştırıyor ve uygun olanı seçiyoruz. Devamında ise lineer regresyon, matris zaman serisi gibi yöntemleri kendi içlerinde karşılaştırarak belirsizliği en aza indirecek yöntemi seçiyor ve uzun dönem veriyi oluşturuyoruz.
Uzun dönem verinin kalitesi ve doğruluğu korelasyonun belirsizliği açısından önemlidir, bu nedenle uzun dönem korelasyon için Vortex verilerini tercih etmekteyiz.

 

Ölçüm Verisinin Taşınması

Mülkiyet ve kamu izinleri dolayısıyla ölçüm direkleri her zaman sahayı temsil edecek noktalara konumlandırılmayabilirler. Böyle durumlarda yüksek çözünürlüklü bir CFD modeli ile direk verisini sahayı temsil eden bir noktaya transfer etmek en uygun çözümdür. Veri transfer edildikten sonra yeni noktada uzun dönem korelasyon gerçekleştirilir ve böylece sahanın potansiyelini değerlendirmek için daha güvenilir bir veri seti oluşturulmuş olur.
Bu süreç esnasında yüksek çözünürlüğü bir CFD modelinin tüm faydalarından yararlanılır. Bu hizmetimiz kapsamında transfer nedeniyle oluşacak belirsizlik de, sahanın tipine ve transfer mesafesine bağlı olarak hesaplanır ve raporlanır.

 

Sodar ve Lidar Ölçümleri

Uzaktan ölçüm teknolojileri proje geliştiricilere ve yatırımcılara sahadaki rüzgar kaynağını belirleyebilmek için yeni yöntemler ve avantajlar sunmaktadır. Gerek yeni planlanan projelerde gerekse de operasyonel sahaların genişletilmesi sürecinde ölçüm direkleriyle beraber veya bazı durumlarda onlara alternatif olarak proje belirsizliğini düşürmek için kullanılmaktadırlar.
Sodar ve Lidar ölçümlerinin temel avantajları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• 200 metre yüksekliğe kadar rüzgar ölçümü sayesinde dikey ekstrapolasyon belirsizliğinin azaltılması
• Büyük projelerde farklı lokasyonlarda kısa dönem ölçüm ile yatay ekstrapolasyon belirsizliğinin azaltılması, akış modeli hatasının tespiti
• Türbin operasyonel performans analizi için rüzgar ölçümü
• Direklere göre ağır hava şartlarından daha az etkilenme
• Ölçüm yüksekliği aralığı boyunca direk ölçümlerine göre daha fazla yükseklikten ölçüm
• Direk ölçümlerine göre daha basit ve kısa izin süreci
• Kısa temin ve devreye alma süresi

Uzaktan ölçüm cihazı kiralama, satın alma, ölçüm ve veri analiz hizmetlerimiz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Bilgi İste