Rüzgar Enerjisi

Bölgesel Rüzgar Atlası ve Saha Seçimi

RES yatırımına uygun yerlerin tespiti için genelde ilk aşama, rüzgar atlasları yardımıyla aday bölgeler ve sahalar bulmaktır. Hazır olarak sunulan atlasların çözünürlükleri 1 km ile 3 km arasında değişmektedir. Bu çözünürlük sahanın genel potansiyeli hakkında bilgi verse de, daha yüksek çözünürlüğe sahip haritalar hem daha hassas rüzgar verisi barındırmakta hem de potansiyeli yüksek sahaların sınırları daha net belirlenmektedir.

Bu nedenle bölgesel rüzgar haritalarımızı CFD yöntemini kullanarak 100m çözünürlükte hazırlamaktayız. Ayrıca, enerji potansiyeli yüksek sahaları belirleyip, potansiyele göre sıralayıp, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmekteyiz.

  • Topoğrafya ve eğim
  • İletim hatlarına uzaklık
  • Yerleşim alanlarına uzaklık
  • Ulaşım
  • Mülkiyet

Rüzgar atlaslarını ve seçilmiş sahaları sizlere Google Earth formatında ve detaylı bir rapor ile beraber sunuyoruz. Bu konudaki hizmetlerimizle ilgileniyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.