Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Ölçüm Senaryosu

Rüzgar enerjisi projelerinin değerlendirilmesi için en önemli kriterlerden biri sağlıklı ölçüm verisi toplanmasıdır. Ölçüm direğinin standartlara uygun şekilde konfigürasyonunun yanında, sahayı rüzgar hızı ve türbülans seviyesi bakımından temsil edecek ve muhtemel türbin yerleşimini göz önüne alarak proje belirsizliğini azaltacak şekilde konumlandırılması önemlidir. Büyük ve kompleks sahalarda birden fazla direğin yeralması gereklidir, bu durum uygun direk yeri seçimini daha karmaşık hale getirmektedir.

Ölçüm Senaryosu Tasarımı hizmetimiz kapsamında sahanızın CFD modelini hazırladıktan sonra aşağıdaki kriterlere göre en uygun direk yerlerini seçmekteyiz.

  • Ortalama rüzgar hızı
  • Türbinlere uzaklık (muhtemel türbin yerleşimine göre)
  • Arazi eğimi
  • Rüzgar Kayması
  • Düşük türbülans
  • Düşük dikey rüzgar hızı komponenti

Yer seçiminin yanında direk yükseklikleri, sensör sayısı, konfigürasyonu, montaj yükseklikleri MEASNET kılavuzları ve IEC standartları göz önüne alarak tespit edilmektedir, böylece her türlü hava koşulu için hassasiyet ve yüksek veri oranı garanti edilmiş olacaktır.

Ek olarak, proje belirsizliğini düşürmek için yapılacak kısa dönem Sodar veya Lidar ölçümleri için ölçüm süresinin ve bu ölçümlere uygun saha içindeki yerlerin belirlenmesi için sizlere hizmetler sunuyoruz.