Bilgi İste

Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MTSM)

Ana Sayfa BLOG Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MTSM)
...
Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MTSM)
Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MTSM)
Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MTSM)

Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MTSM) Nedir?

Sistem Mühendisliği, karmaşık sistemlerin yaşam döngüleri boyunca nasıl tasarlanacağına, entegre edileceğine ve yönetileceğine odaklanan disiplinler arası bir mühendislik ve mühendislik yönetim alanıdır.

Sistem Mühendisliği, küresel bir bakış açısı sunan ve aşağıdakilere yardımcı olan sistematik bir yaklaşımdır:

 • Karmaşıklığı yönetme, ara yüzleri kontrol etme, riski düşürme
 • Paydaşların gerçek dünyayı değiştiren sorunları kavramsallaştırma ihtiyaçlarını daha iyi anlama
 • Paydaşların en optimum ihtiyaçlarını karşılayan kaliteli ve sağlam ürün teslimi
 • Değer zinciri içinde iş birliğini hızlandırma ve gereksiz tekrarlanan çalışma döngülerinden kaçınma
 • Sistem mühendisliği faaliyetlerini proje yönetimi ile entegre ederek proje maliyetlerini ve zaman ölçeklerini yönetme ve kontrol etme

 

Sistem Geliştirmenin Zorlukları ve Sorunları

Sistem geliştirme sürecinde birçok zorluk ve sorun ortaya çıkar:

 • Projenin mühendisliğindeki kontrol eksikliği: İlgili kararın verilmesinde Mühendislik Projesi verilerinde tek doğru kaynak yoktur.
 • Verimsiz mühendislik gereksinimleri: Kontrolsüz sayıda tekrar eden ve belirsiz gereksinimler
 • Proaktif yerine reaktif yaklaşım: Prototip oluşturmadan önce sistem davranışının anlaşılmaması.
 • Disiplinler arası tutarsızlıklar: Disiplinler silolar halinde çalışırlar, arayüzlerin dinamik davranışındaki kontrol eksikliğine neden olurlar.
 • Tedarik zincirindeki süreksizlikler: Tedarik zincirindeki bilgi alışverişi doküman bazlıdır ve bu yüzden zahmetlidir.
 • Maliyetli uyum süreci: Geliştirme aşamasının sonundaki uyum raporları, mühendislik verileri için tek doğru kaynak olmadan, yüksek eksiklik ve hata riski ile geliştirilir.

 

Model Tabanlı Sistem Mühendisliği (MTSM)

Model-Tabanlı Sistem Mühendisliği (MTSM), disiplinler arası işbirlikçi bir aktivite olarak, endüstrideki sorunları ele alan ve kuruluşları mevcut ve gelecekteki eğilimle uyumlu hale getiren güçlü bir iş yapma yöntemidir.

Model-Tabanlı Sistem Mühendisliği kavramsal tasarım aşamasında başlayan, geliştirme ve sonraki yaşam döngüsü aşamaları boyunca devam eden gereksinim yönetimi, tasarım, analiz, doğrulama ve doğrulama faaliyetlerini desteklemek için uygulanan bir modelleme yaklaşımıdır.

 

MTSM, sistemin birçok bakış açısını yansıtan, tutarlı ve eksiksiz bir sistem modeline dayanan basit bir dizi görsel temsilden oluşur. Bu temsiller statik ya da dinamik (simülasyon) olabildiği gibi tanımlayıcı ya da tahmin edici de olabilir. Geliştirmenin ilk aşamalarında, sistem davranışının ve ürünün fonksiyonel bir dijital ikizi olması sistem anlaşılmasını kolaylaştırır.

 

Model-Tabanlı Sistem Mühendisliğinin avantajları şunları içerir:

 • Görevin, senaryonun ve paydaşların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması
 • Ürün tasarımcıları için davranışsal ve yapısal analiz yoluyla tutarlı ve eksiksiz bir sistem özelliği tanımlamaya yardımcı olur
 • Yalnızca arayüzlerin statik tanımını değil aynı zamanda karmaşık sistemlerin doğası olan dinamik arayüz değişimlerini de doğrulukla tanımlama
 • Sistem davranışını prototiplerden önce anlayarak maliyetli olacak yeniden çalışmaların önüne geçme
 • Mühendislik çalışmalarına dayalı bir sistem modeli etrafında disiplinler arası işbirliğini destekleme

 

Dassault Systemes Siber Sistemler Portföyü

Sistem Mühendisliği için Dassault Systemes ortamı aşağıdaki katmanları içerir:

 • Sistemlerin Sistemi / Kurumsal Katman: Görevler ve senaryoları, sistemler ve organizasyonları tanımlarken anlama
 • Sistem Katmanı: Fonksiyonel davranışın ve senaryoların çözüm tasarımının bir parçası olarak tanımlanması
 • Çözüm Katmanı: Çözümün globalden detaya kadar, fonksiyonları hem kontrol hem de yapı davranışları olarak dikkate alarak bileşenleri (donanım, yazılım, parçalar) olan bir ürün şeklinde tanımlanması
 • Uygulama Katmanı: Çözüm katmanında tanımlandığı üzere disipline özgü bileşenlerin geliştirilmesi

 

    3DS ürün portföyü gereksinim yönetimi ve izlenebilirlik için 3DEXPERIENCE rolleri, sistem mimarisi tasarımı için CATIA Magic çözümlerini sunmaktadır.

Bilgi İste