Bilgi İste

Simülasyon Güdümlü Tasarım (Simulation Driven Design) Nedir?

Ana Sayfa BLOG Simülasyon Güdümlü Tasarım (Simulation Driven Design) Nedir?
...
Simülasyon Güdümlü Tasarım (Simulation Driven Design) Nedir?
Simülasyon Güdümlü Tasarım (Simulation Driven Design) Nedir?
Simülasyon Güdümlü Tasarım (Simulation Driven Design) Nedir?

Simülasyon Güdümlü Tasarım (Simulation Driven Design) Nedir?

Simülasyon Güdümlü Tasarım, tasarım sürecinin her aşamasında simülasyon ile doğrulanarak gerçekleştirilen tasarım yöntemidir, böylece tasarım arzu edilen hedeflere, istenen teknik isterler dahilinde, hedeflenen süre içerisinde ve öngörülen maliyette ulaşılmasına imkan sağlar, rekabette avantaj sunarak öne geçirir.

Tasarım fikirler ve geri bildirimlerin (müşterilerden, imalattan ve Satış, Satınalma, İş geliştirme, Pazarlama gibi ilgili diğer bölümlerden gelen) harmanlanmasıyla ile gerçekleşen uzun soluklu bir süreçtir. Gün geçtikçe ürünler karmaşıklaşmakta ve teknik isterler ve zaman baskısı artmaktadır.

Bu sebeple, tasarımcılar tasarım sürecinde özellikle tasarımın işlevselliği, dayanımı ve maliyeti konusunda bir çok soruya ve içsel sorgulamaya maruz kalırlar.  Yani Tasarımcı bir tasarım ortaya koyar ve ortaya aşağıdaki gibi bir çok soru çıkar:

 1. Acaba bu tasarım bu yüklere dayanır mı?
 2. Bu yükler altında çok esneme olur mu?
 3. Fazla mı ağır, daha hafif olabilir mi?
 4. Montaj parçaları çalışır mı yoksa bu yükler altında parçalar sıkışır mı?
 5. Ömrü ne olur?
 6. Titreşim kaynaklı hasar olur mu?
 7. Yapılan rezervasyon sonucu dayanımı çok mu düşer?
 8. Burasının kalınlığı ne olmalı?
 9. Metal mi kullansam, plastik mi?
 10. Hangi malzemeyi kullanırsam daha ucuz olur?
 11. Sıcakta çalışır mı?   gibi...

Bu soruların cevabını almak için ya firma içindeki ya da firma dışında analizlerin gerçekleştirilmesi istenir. 

Bu noktadan sonra artık süreç iki yol olarak ilerler. Bir çok mühendislik gruplarında tasarımcının kullandığı araçlar analizler için kullanılmaz. Bu da sürekli iki birim arasında genellikle tek yönlü ve farklı CAD formatlarında veri transferine yol açar. 

Gerekli verilerin analiz mühendisine aktarılması, analiz mühendisinin iş yoğunluğuna göre programının oluşturulması, analiz mühendisinin modeli kendi analiz yazılımına alması, sonlu elemanlar modelini oluşturup analizleri gerçekleştirip raporlaması ve nihayetinde tasarımcının gerçekleştirdiği tasarımın sonuçlarına ulaşması.

Bu süreç modelin kompleksliği ve gerekli analizlere göre günler veya haftalar sürebilir. Genellikle Tasarım süreci fikir gelişimi ve bir çok paydaştan geri bildirim sebebiyle yaşayan bir süreç olduğu için durmaz, analiz modelleme sürecine paralel olarak devam eder. 

Analiz sonuçları her zaman tasarımın mekanik davranışını imal etmeden tasarım aşamasında görme imkanı sağladığı için büyük faydalar sağlar ve tasarımın eniyileştirilmesi için büyük ufuklar açar. 

Bunun ile ilgili aşağıdaki linki verilen raporu inceleyebilirsiniz.

Dünya Çapında Simülasyona Bir Bakış ve Prototipleme Uygulamaları 

Nihayetinde ortaya çıkan sorular ve içsel sorgulamar bir anda yerini heyecana bırakır, Bu heyecan aşağıdaki sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

 • tasarımcının ön görülerinde ne kadar başarılı olduğunu etrafına göstermesini: özgüvenli tasarım mühendisleri
 • imalat öncesi büyük sorun teşkil edecek problemlerin önceden farkedilip düzeltilmesini: kafası rahat imalat ekibi 
 • yeni inovatif fikirler ortaya çıkartıp maliyet düşürürek şirkete büyük tasarruf imkanı sağlaması: mutlu ve istikrarlı yönetim

Tasarımın simülasyon ile desteklemesinin büyük avantajları yanında birbirinden ayrık olarak ilerlemesi  ürün geliştirme sürecinde sıkıntılar da oluşturabilir.

Bazen öyle bir hal alır ki, özellikle tasarımın olgunlaşma zamanında, analiz sonucuna ulaşıncaya kadar tasarım bambaşka bir hal alabilir ve bu durumda analiz yapılan versiyon ile son tasarım versiyonu birbirinden farklı olarak ilerleyebilir, bu da tasarım ve analiz arasında faz farkına yol açabilir.

Peki bu tasarım-analiz süreci daha kolay, hızlı ve verimli olabilir mi? Tabiki mümkün.

Tasarımcılar tasarım sürecinde yaptıkları tasarımın analizlerini gerçekleştirip sonuçları değerlendirdikten sonra gerekli revizyonları gerçekleştirebilir, platform üzerinden diğer paydaşları ile görüş alışverişinde bulunabilir, hatta yaptıkları analiz modelini analiz mühendisleri ile paylaşabilir. Böylece çok daha hızlı bir şekilde tasarım alternatiflerini, farklı malzeme alternatiflerini değerlendirerek özgüveni yüksek, kafası rahat, mutlu ve istikrarlı olarak ürünler ortaya çıkartabilir.

Tabiki analiz ve modelleme çok detaylı ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Bazı problemleri modellemek ve doğru sonucu almak gerçekten büyük emek, bilgi ve tecrübe gerektirir. Bu durumlarda bu konularda uzmanlar ile çalışmak veya daha kapsamlı araçlar kullanmak her zaman için elzemdir. Ama bir çok analizi de tasarım mühendislerinin gerekli desteği ve eğitimleri alarak kısa sürede gerçekleştirebilmesi önünde de bir engel yoktur. Burada doğru çözüm ve çözüm ortağı ile çalışmak sümülasyon güdümlü tasarımı kısa sürede mümkün kılar.

Dassault Systeme firması, çok uzun yıllardır müşterilerine  öncü ve lider çözümler olan CATIA ve ABAQUS yazılımlarını sunmaktadır. Son yıllarda müşterilerinin daha verimli ve hızlı bir tasarım süreci yürütebilmeleri ve rekabetçi koşullarda daha iyi ürünler geliştirebilmeleri için CATIA ve ABAQUS teknolojilerini bir arada kullanıldığı farklı seviyelerdeki kullanıcılarına hitap edecek ve elde edilen bilgi birikimini yöneterek paylaşmaya imkan sağlayan 3DEXPERIENCE SIMULIA çözümünü ortaya çıkartmıştır. 

3DEXPERIENCE platformundaki ölçeklenebilir Simülasyon Güdümlü Tasarım rolleri nelerdir?

Bulut tabanlı simülasyon çözümleri ile simülasyon odaklı tasarım sürecinin hızlandırılması artık daha kolay.

CATIA V5 tasarımlarınızı iyileştirmek ve doğrulamak için 3DEXPERIENCE platformundaki ölçeklenebilir tasarımcı simülasyon portföyü ile doğrudan tasarım geometrisini kullanarak tasarım ortamına tamamen gömülü olan platformda bulut tabanlı simülasyon, tasarım sürecini verimli ve hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Yalnızca ihtiyacınız olanı alın!

 • Doğrusal ve doğrusal olmayan statik ve parçaların, montajların ve yapıların dinamikleri ölçeklenebilir bir portföy içinde sağlanır.
 • CATIA V5 simülasyon modüllerinin işlevini değiştirir ve genişletir.
 • Kılavuz yardımıyla simülasyon iş akışları,  tasarım ortamında simülasyona erişimi kolaylaştırır.
 • Tasarım geometrisinde yapılan güncellemelerin hemen ardından simülasyonu yeniden çalıştırırak tasarımınız farklı yükler altındaki davranışını test eder ve hızlıca optimize edebilirsiniz.


Yapısal Performans Mühendisi rolü ile ile doğrusal ve doğrusal olmayan analizleri gerçekleştirin.

Bilgiye dayalı mühendislik kararları vermek için doğrusal ve doğrusal olmayan statik ve dinamik ortamlarda ürünlerin yapısal performansını değerlendirin.

Yapısal Performans Mühendisi rolü şunları yapmanızı sağlar:

 • Tasarım sürecinde sofistike yapısal simülasyonlar gerçekleştirin
 • Doğrudan tasarım geometrisine dayalı gerçekçi simülasyon yoluyla "eğer" senaryolarını değerlendirin
 • Büyük montajlar için benzersiz otomatik model oluşturma ile yapısal simülasyonu hızlandırın
 • Özellikle çok büyük modeller için yüksek performanslı sonuç görselleştirmesini etkinleştirin

 

 

Yapısal Mühendis rolü  ile doğrusal statik ve dinamik yanıtı değerlendirin.

Tasarım mühendislerine, tasarım süreci sırasında yapıların doğrusal statik ve dinamik simülasyonlarını gerçekleştirmek için güçlü araçlar sağlar.

Yapısal Mühendis rolü şunları yapmanızı sağlar:

 • Doğrusal statik, frekans, burkulma, kararlı durum termal ve modal dinamik analiz türlerini kullanarak ürün performansını test edin
 • Sezgisel temas tanımlama ve algılama yetenekleriyle büyük montajları kolayca simüle edin
 • Katı, kabuk ve kiriş elemanlarını içeren yüksek kaliteli ağları otomatik olarak oluşturun
 • Özellikle çok büyük modeller için yüksek performanslı sonuç görselleştirme içerir

 

Yapısal Tasarımcı rolü ile lineer analizleri kılavuz yardımıyla gerçekleştirin.

Kılavuzlu bir ortamda stres, gerilme, doğal frekans ve termal etkilerin verimli bir şekilde değerlendirilmesiyle ürün tasarımını hızlandırın.

Yapısal Tasarımcı rolü şunları yapmanızı sağlar:

 • Doğrusal statik koşullar altında ürünlerin performansını sezgisel olarak değerlendirin ve genel tasarım sürecine rehberlik edin
 • Bilgilendirilmiş ne olurdu tasarım senaryoları için bileşenlerin gücünü ve sertliğini hızla değerlendirin
 • Doğruluğu kontrol etme becerisine sahip otomatik modelleme ile ürün tasarımlarını kolay ve verimli bir şekilde test edin.

Daha fazla bilgi ve kampanyalar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Bilgi İste